Personuppgifter

PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, ip-adress eller bildupptagning.

Så hanterar vi dina personuppgifter i Bibliotek i Mellansjö

När du blir låntagare på något av biblioteken inom Bibliotek Mellansjö registrerar vi följande personuppgifter om dig:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vi behöver ditt personnummer för att kunna identifiera dig som unik låntagare hos oss. På det sättet kan ingen annan använda ditt konto. Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka meddelanden om dina lån och reservationer.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

När du registrerar dig som låntagare ingår du ett avtal med oss. Avtalet gör att du får använda bibliotekets tjänster. Dina personuppgifter sparas så länge som vi behöver uppgifterna.

Om du inte längre vill att vi ska ha tillgång till dina personuppgifter kan du be att bli borttagen som låntagare. Då måste du besöka ett bibliotek personligen. Om du väljer att bli borttagen så kan du inte längre använda bibliotekets tjänster.

Kontaktuppgifter

Din kommun har ansvar för de personuppgifter som hanteras inom Bibliotek Mellansjö. Kontakta din kommun om du har frågor om dina personuppgifter: