Tillgänglighet för bibliotekmellansjo.se

TILLGÄNGLIGHET FÖR BIBLIOTEKMELLANSJO.SE

Skövde Kommun står bakom den här webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotekmellansjo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Skicka allmänna frågor via e-post

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

1.1.1 Innehåll som inte är text

Flera stycken <img> element utan alt-attribut

1.3.1 Information och relationer

Flera formulärsobjekt saknar beskrivning, rubriksstrukturen är tveksam (h1 direkt till h3), sidan saknar <nav>-element. Inget <main>-element på flera sidor. Tabellen saknar rubrikcell i översta raden på flera ställen. Några rubrikceller i en tabell har ingen koppling till dataceller.

1.3.5 Ange syfte för inmatningsfält

Problem vid återställning av lösenord

1.4.3 Använd tillräckligt kontrast mellan text och bakgrund

Flera exempel där kontrast inte uppfyller kraven vid blåa och gröna knappar med vit text.

1.4.4 Se till att text går att förstora utan problem

Texten ser fruktansvärd ut och det är svårt att ta till sig viss information.

1.4.12 Textmellanrum

Det går inte att enkelt ta del av informationen vid ökat radavstånd. Saker döljs och blir oläsbart i kombination med förstoring.

1.4.5 Text i form av bild

Det finns flera tusen omslagsbilder till katalogposterna som har filnamnet efter sitt biblionummer. Detta är inte optimalt utan bör vara en alternativ beskrivning eller helt enkelt tom så de hoppas över av skärmläsaren.

2.1.1 Tangentbord

Nästan allt går att sköta via tangentbord. Problem vid styrning av egna reservationer efter inloggning.

2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar

Några sidtitlar ej översatta, några är samma.

2.4.3 Fokusordning

Inte helt logisk vid bläddring i sökresultat.

2.4.4 Syftet med en länk

Länktexten är inte tillräckligt beskrivande vid flera länkar

2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Markeringen är för svag. Inverterad färg eller tjock ram är att föredra (Firefox och explorer). Google Chrome har acceptabel markeringsram.

3.3.1 Identifiering av fel

På de flesta fälten, vid några fält markeras inte det felande fältet och felbeskrivningen är inte adekvat.

3.1.2 Språkförändringar

Problem vid återställning av lösenord. Texten är på engelska utan lang= fält.

3.3.2 Ledtexter eller instruktioner

En del fält saknar fältetiketter

3.3.3 Förslag vid felhantering

På vissa sidor bra (inloggning), vissa mindre bra (återställning av lösenord, avancerad sökning m.m).

4.1.1 Parsning

Några problem kan finnas med parsning, flera valideringsfel.

4.1.2 Namn, roll, värde

Skräddarsydda komponenter fungerar inte så bra i hjälpmedel, placeholdertext som inte tycks upprepas någon annanstans.

4.1.3 Statusmeddelanden

Hjälpmedel fungerar inte för meddelanden som inte är i fokus.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek Mellansjö åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotekmellansjo.se

Senaste bedömningen gjordes 2021-09-28