Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö 

LÅNEREGLER OCH AVGIFTER FÖR BIBLIOTEK MELLANSJÖ

Biblioteken

Bibliotek Mellansjö är biblioteken i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda.

Bibliotekskort

För att låna på biblioteken behövs ett bibliotekskort. För att få ett bibliotekskort ska ett låntagaravtal undertecknas och giltig legitimation uppvisas. Ett låntagaravtal kan även skapas digitalt med e-legitimation, och det fysiska lånekortet hämtas ut på biblioteket. För personer under 16 år krävs vårdnadshavares underskrift på låntagaravtalet. Första bibliotekskortet är gratis. Om kortet tappas bort eller förstörs, kostar ett nytt kort 10 kronor.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om kortet förloras är det viktigt att det spärras. Detta görs genom att kontakta biblioteket.

Låntagaren ansvarar för allt som lånas på bibliotekskortet. Vårdnadshavaren ansvarar för barnets bibliotekskort och lån, samt är ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med lån.

Det är viktigt att anmäla ändrade kontaktuppgifter till biblioteket.

Pinkod 

Till bibliotekskortet ska en fyrsiffrig pinkod väljas. Den behövs för att:

 • låna i utlåningsautomater
 • logga in och se befintliga lån, låna om och reservera
 • låna e-böcker
 • använda bibliotekens e-tjänster på nätet.

Kontakta biblioteket för att få en pinkod. Legitimation måste uppvisas.

Ny pinkod kan erhållas via bibliotekets hemsida. 

Lånetid

Lånetiden är oftast fyra veckor, men undantag kan finnas. Lånekvittot visar hur länge lånen kan behållas. Omlån kan göras fem gånger. Finns reservationskö på det som lånats blir lånetiden två veckor. 

Låneregler film

Lånetiden är fyra veckor. 

Låntagare under 16 år får inte låna film. 

Endast privatpersoner får låna film, undantaget är de skolor där kommunen tecknat avtal med Swedish film. 

Låneregler TV-spel

Barn 0 - 12 år:

Får inte låna TV-spel

Får spela på plats om åldersgränsen på spelet stämmer överens med spelarens ålder. 

Barn 12 - 16 år:

Får inte låna TV-spel 

Får spela på plats om åldersgränsen på spelet stämmer överens med spelarens ålder. 

 

Barn 12 - 16 år som har fått förälders godkännande att låna spel:

Läggs i en ny låntagarkategori – ”Barn 12-16 år som får låna TV-spel”. 

Förälder ska visa legitimation när låntagarkategori läggs in eller ändras.

Därefter får barn 12 -16 år låna spel på egen hand.

Särskild blankett för denna kategori finns inte. 

Får låna två spel i taget.

Lånetiden är en månad.

Ett omlån medges. 

Inga förseningsavgifter genereras. 

Spel med högre åldersgräns än vad låntagarkategorin medger spärrar automatiskt för utlån. 

När de fyller 16 blir de standardlåntagare per automatik. 

Standardlåntagare 16 - 18 år:

Får låna två spel i taget, med undantag av TV-spel som har 18-årsgräns.

Lånetid en månad.

Ett omlån medges. 

Förseningsavgifter kan genereras. 

Får spela allt på plats med undantag av TV-spel som har 18-årsgräns. 

Standardlåntagare 18 år och uppåt:

Får låna två spel i taget

Lånetid en månad.

Ett omlån medges. 

Förseningsavgifter kan genereras. 

Alla låntagarkategorier inklusive skolor och institutioner får låna TV-spel. 

Beakta restriktionerna för barn i olika ålderskategorier. 

Förseningsavgifter 

Lämnas lån försent utfaller en förseningsavgift enligt följande:

 • Böcker: 2 kr/dag och bok
 • Ljudböcker: 2 kr/dag och ljudbok
 • Tidskrifter: 2 kr/dag och tidskrift
 • Film: 2 kr/dag och film  
 • Tv-spel: 10 kr/dag tv-spel
 • Barnböcker (inklusive tidskrifter och ljudböcker för barn) genererar ingen förseningsavgift.

Biblioteket skickar påminnelser om lån inte återlämnas. Om lån trots påminnelser inte återlämnas, blivit förstörda eller är förkomna, skickas en räkning på kostnaderna för att ersätta böckerna enligt följande:

 • Vuxenbok och ljudbok: 250 kr
 • Barnbok och ljudbok för barn: 150 kr
 • Tidskrifter: 50 kr
 • Film och tv-spel: 600 kr
 • Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till marknadsvärde.
 • Bibliotekskortet spärras vid obetald räkning eller om avgifter överstiger 100 kronor. Avgifter kan delbetalas. Obetalda räkningar följer kommunens regler för inkassoförfarande.

Vid frågor om avgifter, påminnelser och räkningar, kontakta biblioteket.

Reservationer

All media kan reserveras och hämtas på något av de åtta folkbiblioteken. Det kostar inget att reservera. Reservation kan göras både på utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. Aviseringsmeddelande skickas via e-post, sms eller brev när reservationen är klar att hämta.

Fjärrlån

Om en eftersökt bok inte finns i Bibliotek Mellansjö finns möjlighet att göra ett fjärrlån inom Sverige. Det kostar ingenting, men biblioteket boken beställs från kan ibland ta ut en avgift av låntagaren. 

Förvarning

Förvarning kan skickas ut via sms eller e-post. Det innebär att låntagaren får meddelande om att lånetiden snart går ut. Denna service är ett komplement till lånekvittot. Det är alltid låntagarens eget ansvar att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lån i tid. Detta gäller även om förvarningen inte gått fram. 

Information om personuppgifter 

När låntagaren signerar ett låntagaravtal samtycker den till att hens låntagaruppgifter hamnar i bibliotekens gemensamma och kommunövergripande databas.

Där registreras även lånen. Dessa uppgifter är hemliga, vilket innebär att ingen annan kan få reda på någon annans lån. När lånet är återlämnat och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i databasen, under förutsättning att låntagaren inte tecknat avtal om samtycke för sparade lån, då låntagarens lån sparas över tid. 

Vid uppvisande av legitimation kan låntagare alltid få information om vad som finns registrerat på låntagarkontot.